Připadá Vám řeč kolem 3D tiskáren nesrozumitelná? Nevyznáte se všech těch abéeskách a hotendech a filamentech a osách, ... ? Právě pro Vás je určen tento slovníček. Nenalezli jste slovo, které jste hledali? Napište, rád slovníček doplním.

1.    3D skener

Zařízení, které je schopno převést reálný 3D objekt do počítačového modelu.

2.    3D tiskárna

Zařízení, které je schopno podle počítačového modelu vytvořit skutečný 3D objekt.

3.    ABS

Tiskový materiál – viz materiály pro 3D tisk.

4.    Brim

Pomocný okraj tisknutého objektu vysoký převážně jednu vrstvu zlepšující adhezi k podložce.

5.    Extruder

Součást tiskárny, která se stará o extruzi materiálu. Skládá se z hot-endu, podavače, krku a chlazení.

6.    Extruze

Vytlačování roztaveného materiálu.

7.    Filament

Tisková struna vyrobená nejčastěji z plastického materiálu. Jejím roztavením, vytlačením tryskou a nalepením ve vrstvách vzniká 3D výrobek. Existuje mnoho druhů materiálů, nejčastější jsou PLA, ABS, HIPS, TPE, PET, NYLON, PVA a mnoho dalších. Liší se jak způsobem tisku, tak způsobem použití. Dnes se nejčastěji setkáváme se strunami o průměru 1,75mm, existují ale také struny s průměrem 3mm.

Podstatným údajem je teplota tavení.

8.    Firmware

Software (tedy programové vybavení) řídící jednotky, který se stará o ovládání elektronických komponent tiskárny.

9.    G-Code

Strojový jazyk, kterým tiskárna rozumí.

10.                      Heat-bed (heated bed, topná podložka)

Vyhřívaná část tiskové podložky. Často bývá integrovanou součástí tiskové podložky. Její úlohou je zvýšit přilnavost tisknutého materiálu k podložce.

11.                      Heat-blok

Je blok materiálu nejčastěji ve tvaru kvádru vyrobený z hliníků, mědi nebo jiného materiálu. Jeho úlohou je pomáhat udržet stabilní teplotu pro dosažení rovnoměrné extruze. Jeho součástí je topný článek, termistor a tryska.

12.                      Heat-break (krk, izolátor)

Úlohou této části je oddělit velkou část tepla vznikající v heat-blocku od vstupujícího vlákna. Tzn. aby část, kdy materiál má teplotu vhodnou k vytlačení byla oddělena od části, kde vlákno vstupuje a potřebujeme ho udržet v pevném stavu. Propojuje hot-end extruderu s podavačem.

13.                      Hot-end

Jedna z nejdůležitějších částí tiskárny. Jde o zařízení, které taví materiál a mění tím tiskovou strunu na tenké vlákno, ze kterého se tvoří výsledný výrobek. Existuje mnoho typů, vyráběných různými výrobci. Hot-end se skládá z trysky, heat-bloku a krku (heat-breaku).

14.                      Chladič

Navazuje na heat-break, odvádí teplo vzniklé od trysky pryč od vstupního materiálu. Zároveň nejčastěji slouží jako část hot-endu, pomocí které se upevňuje ke zbytku tiskárny.

15.                      Krokový motor

Zařízení, které se stará o přesný pohyb mechanických součástí. Pomocí elektrických impulsů otáčí hřídelí v přesně daných úhlech.

16.                      Osa X

U tiskáren typu Prusa (Mendel) se jedná o osu určující pohyb tiskové hlavy vpravo (+) a vlevo (-). U tiskáren typu Rostock (delta) se takto označuje věž Alfa.

17.                      Osa Y

U tiskáren typu Prusa (Mendel) se jedná o osu určující pohyb tiskové hlavy dozadu (+) a dopředu (-). U tiskáren typu Rostock (delta) se takto označuje věž Beta.

18.                      Osa Z

U tiskáren typu Prusa (Mendel) se jedná o osu určující pohyb tiskové hlavy nahoru (+) a dolů (-). U tiskáren typu Rostock (delta) se takto označuje věž Gama.

19.                      PLA

Tiskový materiál vyrobený z biologicky rozložitelného plastického polymeru.

20.                      Podavač

Zařízení, které zajišťuje posun tiskové struny. Existuje mnoho druhů vyrobených z různých materiálů. Základem je krokový motor s ozubeným kolem, které se zařezává do tiskové struny a otáčením strunou pohybuje.

21.                      Reprap

Je komunitní projekt zabývající se tvorbou samo-replikovatelných 3D zařízení (3D tiskárny, CNC). Více na http://reprap.org.

22.                      Řemen, ozubený řemen

Slouží k převodu krouživého pohybu na lineární. Nejčastěji se používá na posun vozíků jednotlivých os.

23.                      Řemenice

Zařízení uchycené k hřídeli motoru, které slouží k pohánění řemene.

24.                      Slicer

Software (tedy program) na PC, notebooku nebo tabletu, který se stará o slicing (plátkování) počítačového 3D modelu a převádí jej do jazyka G-Code.

25.                      Slicing

Slicing – plátkování 3D modelu. Každý 3D model se před vlastním tiskem „nařeže“ do jednotlivých vrstev a pro každou z nich se vygeneruje sada příkazů v jazyce G-Code, která tiskárně řekne, jaké pohyby a kdy má vykonat, jakou rychlostí je má vykonat, při jaké teplotě, s jakým množstvím materiálu apod.

26.                      Soubor STL

Nejčastěji používaný formát souborů pro 3D modely. Tento soubor se otevře ve sliceru a ten z něj vytvoří sadu G-Code.

27.                      Teplota tavení

Údaj na tiskové struně, který říká, při jaké teplotě je materiál v natolik tekutém stavu, aby se dal vytlačovat tryskou a nanášet ve vrstvách. Jedná se o teploty kolem 200°C, PLA taje už při 180°C, ale například nylon nebo PET potřebují teplotu vyšší, cca 240°C.

28.                      Termistor

Elektronická součástka, která měří teplotu (hot-endu, podložky, …) a informaci posílá do řídící jednotky. Využívá principu změny vodivosti (změny elektrického odporu) v závislosti na teplotě materiálu. Nejčastěji se jedná o termistor typu NTC100k.

29.                      Tisková struna

Viz filament.

30.                      Topný článek (topítko)

Jedná se o zařízení, nejčastěji ve tvaru válce, vyrobené z pokovené keramiky. Jeho úlohou je ohřívat heat-blok na požadovanou teplotu. Nejčastěji se setkáváme s topným článkem o výkonu 40W.

31.                      Tryska

Hrot hot-endu, který se stará o samotnou změnu průměru vstupního materiálu na výstupní vlákno. Nejčastěji se vyrábí z mosazi nebo titanu. Průměr otvoru v jejím hrotu určuje přesnost, rozlišení detailů a taky rychlost tisku. Běžně jsou k dostání trysky s průměrem 0,2 – 1 mm. Platí, že čím menší průměr trysky použijeme, tím bude rozlišení detailů lepší, ale rychlost tisku menší. Použití trysky s průměrem 0,3 v porovnání s 0,4 mm prodlouží čas tisku téměř o 100%. Proto trysky s menším průměrem používáme spíš pro tisk malých modelů, u kterých je důležité rozlišení detailů.

Výběr průměru trysky závisí také na použitém materiálu. Např. pro ABS nebo PLA můžeme použít menší průměry, kdežto u materiálů jako WPC nebo WOOD musíme počítat s větší tryskou. Tyto materiály totiž obsahují drobné částice, které by mohly úzké trysky ucpat.

32.                      Věž Alfa

Levá přední stojina tiskárny typu delta Rostock, někdy označována také písmenem X.

33.                      Věž Beta

Pravá přední stojina tiskárny typu delta Rostock, někdy označována také písmenem Y.

34.                      Věž Gama

Zadní stojina tiskárny typu delta Rostock, někdy označována také písmenem Z.

35.                      Vozík

Součást tiskárny, která zajišťuje lineální pohyb jiných součástí. Např. vozík extruderu, vozík podložky, vozík osy X.

36.                      Vrstva

3D model je při plátkování (slicingu) rozdělen do množství stejně vysokých vrstev. Výška vrstvy záleží na průměru trysky (neměla by být větší než 1/2 - 2/3 jejího průměru) Dolní hranice je omezena konstrukcí tiskárny, většinou se dostaneme na hodnotu kolem 0,1 mm.