Návod na jednoduchú kalibráciu podávaného množstvá materiálu sťahujte v pdf tu.